POVEZ II

PROJEKT POVEZ II JIŽ NENÍ AKTIVNÍ

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – III. výzva

Projekt POVEZ II je určen pro zaměstnance firem a OSVČ jako finanční podpora vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“.

Výhody projektu POVEZ II

 • POVEZ II hradí školení do výše 85% z ceny kurzu
 • POVEZ II hradí mzdy zaměstnanců během školení, kde příspěvek činí až 198,- Kč/hod superhrubé mzdy (maximálně do výše 33 000,- měsíčně na jednoho zaměstnance)
 • Kurzy mohou probíhat přímo u Vás na pracovišti

Podmínky projektu

 • Účastníci školení musí být zaměstnanci firmy, která žádá o příspěvek
 • Nejsou podporováni zaměstnanci na DPP a DPČ
 • Vzdělávání je možné realizovat jako vzdělávání obecné i specifické, a to jak v akreditovaných, tak i neakreditovaných kurzech
 • Každý zaměstnanec musí absolvovat minimálně 40 hodin vzdělávání
 • Zaměstnanci zapojení do projektu musí mít trvalý pobyt v ČR
 • Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 6 mil. Kč za kalendářní rok
 • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
 • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
 • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
 • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Zdroj informací